หลอดยูวีฆ่าเชื้อ – UV Germicidal Lamp

หลอดยูวีฆ่าเชื้อ – UV Germicidal Lamp

1.การฆ่าเชื้อโรคในอากาศ (Air Disinfection) ทำได้ 4 วิธี คือ

1.1 ติดหลอด UV ไว้บนเพดาน (Ceiling-mounted UV Lamp) รังสีกระจายทั่วไป ใช้ในเวลาปลอดคน
1.2 ฉายรังสีสู่อากาศด้านบนของห้อง (Upper-Air Irradiation) โดยใช้โคมหันขึ้น ไม่ส่องลงมาสู่สายตาคน
1.3 ฉายรังสีใส่อากาศที่พื้นห้อง (Floor-Zone Irradiation) ด้วยโคมชนิดหันหลัง เพื่อฉายรังสีใส่อากาศที่พื้น
1.4 ในท่ออากาศ หรือท่อลม (Air-Ducts) เหมาะสำหรับสถานที่มีระบบปรับอากาศ (Air Conditioning System)

2.ฆ่าเชื้อโรคด้วยผิวของวัตถุ (Surface Disinfection) ใช้กับการผลิตอาหารและยา ทั้งโดยตรง หรือภาชนะบรรจุภัณฑ์

3.ฆ่าเชื้อโรคในของเหลว (Liquid Disinfection) ใช้ในการผลิตน้ำดื่ม, น้ำผลไม้, น้ำเลี้ยงปลา, น้ำในสระว่ายน้ำ

การประยุกต์ใช้งาน

1.สถานที่สาธารณะที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก หรืออยู่เป็นเวลานาน เช่น ห้องเรียน, ค่ายทหาร ,โรงภาพยนตร์ ,หอประชุม ,ห้องรับรอง ,สำนักงาน ฯลฯ ให้ติดตั้งหลอด UVGI ในท่อฆ่าเชื้อโรคในอากาศ (Air Disinfection Ducts) , ท่อปรับอากาศ (Air- Conditioning Ducts)

2.โรงพยาบาล (Hospital) ตึกคนไข้, ห้องตรวจ , ที่พักคอย ,ครัว ,ที่เก็บเครื่องมือผ่าตัดและอุปกรณ์ของใช้ต่างๆ อาหาร และเครื่องดื่ม (Food and Beverage) ทั้งขั้นตอนขณะผลิต, บรรจุหีบห่อ, จัดเก็บ, หรือส่งสินค้าจำหน่าย

3.อุตสาหกรรมผลิตเวชภัณฑ์ (Pharmaceutical Industry) รวมถึงสารปฏิชีวนะ ยา และเครื่องสำอาง

4.ห้องครัว (Kitchen) ในตู้เย็น

5.การป้องกันสัตว์ป่วย (Animal Protection) ใช้กับเรือนปศุสัตว์, คอก, ฟาร์ม, เล้า, กรงขัง, รวมไปถึงสวนสัตว์ได้

6.อุปกรณ์สำหรับบรรจุหีบห่อ (Packaging Material )และการเปิกผนึก (Sealing)

7.ห้องทดลอง (Laboratory) และเครื่องมือทดลงต่างๆ

8.Weter Purification เช่น Drinking Weter , Aquarium, Swimming Pools, Supplementing Chlorination