เครื่องพิมพ์สกรีนระบบกึ่งอัตโนมัติ

เครื่องพิมพ์สกรีนระบบกึ่งอัตโนมัติ

สามารถนำไปใช้พิมพ์ชิ้นงานแผ่นเรียบได้ เช่น แก้ว, แผ่นซีดี, ป้ายชื่อ, แผ่นสติกเกอร์, บัตรเครดิต,  กระดาษ, ของเล่นไม้, แผ่นโลหะ, แผ่นบอร์ดต่างๆ, แผ่นพลาสติก และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์

ข้อมูลทั่วไป

1) เป็นระบบการพิมพ์สกรีนที่ควบคุมด้วยมอเตอร์
2) มีแผงควบคุมชุดเดียวที่ควบคุมการพิมพ์ แต่ชุดขับเคลื่อนการพิมพ์และการยกขึ้นลงของกรอบเฟรมแยกอิสระจากกัน
3) ระบบยกขึ้น-ลงและปาดสี(สกรีน), ชุดโฟโต้เซล สามารถปรับได้อิสระจากกัน
4) มีระบบควบคุมจังหวะเวลาในการทำงานด้วยระบบดิจิตอล
5) ชุดหัวสกรีนสามารถปรับยกขึ้น-ลงได้อิสระ ง่ายต่อการเปลี่ยน, ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนกรอบเฟรม