หลอด IR – INFRARED LAMP

หลอด IR – INFRARED LAMP

รังสีอินฟราเรด (Infrared Radiation)

รังสี IR เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตาคนมองไม่เห็น แต่รับรู้ได้ในรูปของความร้อนการแผ่รังสี อินฟราเรดเป็นหนึ่งในสามวิธีของการเดินทางของความร้อนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เราแบ่งแยกเป็น

  1. IR คลื่นสั้น ความยาวคลื่นตั้งแต่ 780-1,400 mm
  2. IR คลื่น ความยาวคลื่นตั้งแต่ 1,400-3,000 mm
  3. IR คลื่นยาว ความยาวคลื่นตั้งแต่ 3,000-10,000 mm

ความยาวคลื่น (Wave length) มีหน่วยนับเป็นนาโนเมตร (1 Nano-Meter=109   -Meter) และมีค่าผกผันกลับค่าของความถี่ Frequency

สำหรับทำความร้อนในอุตสาหกรรม และการแห้งตัวในสภาวะสุญญากาศ เช่น แผงวงจร

การนำไปใช้

การอบแห้งไม้ เคลือบสีรถ การอุ่นแผงวงจรปิด การผนึกบรรจุภัณฑ์ การผลิตเสื้อผ้า อุตสาหกรรมผลิตอาหาร การทำสีพิมพ์บนกระดาษแห้ง เครื่องพิมพ์เลเซอร์ การอบสีบนแผ่นเซรามิคและแก้ว เครื่องถ่ายเอกสาร ใช้กับเครื่องผลิตขวดเพ็ท อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

Infrared halogen heater lamp are powerful heat sources comprising a finely coiled tungsten filament surrounded by high-purity tubular quartz glass and a kind of halogen gas-filled lamp. Halogen cycle ensures constant infrared efficiency all the lifetime with preventing the quartz glass tube from blackening. Infrared halogen heater lamp match numerous kinds of industrial process with benefits of instant & contact-less heat, clean, odorless, compact, high-power, and long-life.

Benefits and features                                                                      Application

-Long life: 5,000h on average.                                                          – Paint drying

– High speed: within a second to switch on.                                       – Pre-heating of PET perform

– High efficiency: more than 85% heat efficiency of full power.     – Silicon wafer manufacturing process in Semiconductor.

-High power density: up to 110 W/CM                                                     – Drying process in paper mill

-High controllability: neither ballast nor special circuits are            – Plastics thermoforming

necessary for basic usage.

-No air draughts: because of radiation (like solar energy)                       -Fusing printing ink

-Clean and odorless: no risk of contamination over environment                -And various kind of drying

or target object to be heated.                                                                         processes

-Extensive assortment: many types of voltage, wattage, length

base, cables, universal buming position is available.

Flexible: special lamp designing service on demand is available.